หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บทความและความรู้ กระเบื้องยาง พื้น SPC อุปกรณ์เสิรม ติดต่อเรา


flooringthai.com

Let me introduce myself.

ผู้บริหาร www.flooringthai.com

Chief Executive Officer.

I learned about teamwork and leadership from this my company..

ผู้จัดการ ฝ่ายขาย www.flooringthai.com

Customer Relationship Manager.

I enjoy my responsibilities, including helping my clients achieve their goals.

วัฒนธรรมองค์กร

มีระบบการบริหารงานที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

วิสัยทัศน์

เพื่อสร้าง “ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจในระยะยาว” โดยใช้กระบวนการที่เป็นมาตราฐาน ไม่ว่าจะเป็นระบบการสั่งซื้อสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว

ภารกิจ

ในกิจกรรมทางธุรกิจเรายึดมั่นในความซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อลูกค้า ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ทันต่อยุคสมัยใหม่ ทีมที่แข็งแกร่งเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

Forward system

2019

เนื่องจากวัสดุไม้จริงนับวันยิ่งหายากขึ้น และมีปัญหาเรื่องการดูแลรักษา ผลิตภัณฑ์ของเราจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นในบ้านสมัยใหม่ และประกอบกับมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับพื้นที่ทันสมัย ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริงมาทดแทนมากขึ้น บริษัทฯ จึงต้องพัฒนาให้ทันอยู่ตลอดเวลา

2018

เราได้นำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ มาพัฒนากับงานในด้านการกีฬา ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ซึ่งมีวิธีการติดตั้งที่ต้องได้มาตราฐาน

2017

ได้ทำการพัฒนาศักยภาพสินค้า และบุคลากรของบริษัทฯโดยส่งไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ตุรกี และเกาหลีใต้ เพื่อทราบถึงขอดีในการทำให้สินค้ามีคุณภาพสูง วิธีการในการติดตั้งที่เป็นแบบสากล

2015

พัฒนารวบรวมบุคลากรที่มีความสามารถทั้งในด้านการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุปูพื้น รวมถึงจัดให้มีทีมงานช่างที่สามารถติดตั้งและออกแบบพื้นที่ติดตั้งงานให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า โดยแยกงานพื้นออกจากส่วนงานอื่น เพื่อให้มีความชัดเจนในแนวทางการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโครงสร้างของบริษัทฯ

2013

ก่อตั้งบริษัทฯเพื่อรับงานโครงการ รับงานหมู่บ้าน และจัด Facility ตามโรงแรมต่างๆ โดยเริ่มเน้นไปที่งานจัดสวน งานปรับภูมิทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นปู พื้นดิน หรือผนังต่างๆ

2010

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการรับจ้างจัดงานอีเว้น งาน Landscape งานจัดตกแต่งสถานที่ทั้งภาคเอกชน การโรงแรมและส่วนราชการ